Spätný odber autobatérií

9. februára 2018 Admin 0 Comments

Máte doma vybitú a nefunkčnú autobatériu a chcete ju zlikvidovať ? Doneste ju k nám a mi Vám ju bezplatne zoberieme.

Použité prenosné batérie a akumulátory je možné bezplatne odovzdať predajcovi priamo na predajnom mieste, na zbernom dvore, podnikateľovi s oprávnením na výkon zberu použitých batérií a akumulátorov, alebo zhodnocovateľovi, s potrebným oprávnením.
Použité automobilové a priemyselné batérie a akumulátory je ich držiteľ povinný odovzdať prevádzkovateľovi zariadenia, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých priemyselných alebo automobilových batérií a akumulátorov, alebo zhodnocovateľovi použitých batérií a akumulátorov, ktorý má oprávnenie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.