Osvetlenie vozidla

Názov práce Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Sadzba
za
Výmena žiarovky stretávacieho alebo
diaľkového svetlometu
2,08 2,49 € / h
Výmena žiarovky zadného osvetlenia
bez demontáže svetlometu
2,08 2,49 € / h
Výmena žiarovky zadného osvetlenia
s demontážou osvetlenia
1,99 2,39 € / h