Europ Assistance

25. novembra 2017 RP Service 0 Comments

Po novom Vám ponúkame aj pripoistenie motorového vozidla so službou AutoCare 2.0 – asistenčné služby pre Vaše motorové vozidlo. Služba AutoCare 2.0 je určené majiteľom osobných automobilov, ktorí na cestách so svojim vozidlom chcú mať stopercentnú istotu pomoci v akejkoľvek situácii. Na aké udalosti sa program AutoCare 2.0 vzťahuje ? V prípade, že máte dojednané poistenie AutoCare 2.0, Vám Europ Assistence zaistí bezplatné asistencie pri nehode, poruche, zrážke so zverou, defektu pneumatiky, nedostatku paliva, vybití batérie alebo krádeže poisteného vozidla. AutoCare 2.0 – rozsah poistného krytia Poistenie zahrňuje poskytovanie bezplatných informačných služieb, pomoc technika v mieste udalosti, odtiahnutie motorového vozidla, úschovu vozidla, náhradné ubytovanie, náhradnú dopravu. Detailný popis služieb a spôsob využitia sú popísané v Poistných podmienkach pre poistenie AutoCare 2.0. POISTNÉ PODMIENKY: