Elektronický systém vozidla

Názov práce Cena
bez DPH
Cena
s DPH
Sadzba
za
Základná diagnostika elektrických systémov
vozidla (načítanie pamäti závad)
14,99 17,99 € / h
Podrobná diagnostika elektronických
systémov
24,99 29,99 € / h
Nameranie dobíjania akumulátora 4,16 4,99 € / h
Výmena akumulátora 4,16 4,99 € / h
Záťažová skúška akumulátora 3,33 3,99 € / h
Nabíjanie akumulátora 4,16 4,99 € / h